Warunki sprzedaży

 § 1 Przedsiebiorca prowadzacy sklep internetowy oraz obowiazywanie niniejszych warunków sprzedazy
1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez Mrowinski Mielke GbR z siedzibą w

Sedanstrasse 104
47198 Duisburg / Niemcy
E-Mail: kontact@tanietz.com
Tel: +4920664615143


2. Sprzedaż produktów podlega wyłącznie niniejszym warunkom sprzedaży. Inne warunki sprzedaży, przede wszystkim warunki sprzedaży pochodzące od klientów, obowiązują tylko wtedy, jeżeli zostaną przez nas uznane.

 

3. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient przesyłając zamówienie do sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Mrowinski Mielke GbR dokłada najwyższej staranności, aby produkty oferowane w sklepie internetowym były dostępne oraz ma obowiązek dostarczania produktów wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

§ 2 Zawarcie umowy
1. W ramach sklepu internetowego mogą Państwo wybrać z oferty poszczególne produkty oraz poprzez kliknięcie ikonki „do koszyka” zbierać je w elektronicznym koszyku na zakupy. Wiążące dla Państwa zamówienie dochodzi do skutku dopiero wówczas, kiedy podadzą Państwo wszystkie dane niezbędne do wykonania umowy, potwierdzą przyjęcie do wiadomości niniejszych warunków sprzedaży, oraz klikną na ikonkę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do chwili naciśnięcia tej ikonki mogą Państwo w każdej chwili zmienić lub poprawić zamówienie, jak również zmienić dane podane do zamówienia.

2. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo drogą mailową wygenerowane automatycznie potwierdzenie otrzymania Państwa zamówienia. W potwierdzeniu tym wskazane będą dane Państwa zamówienia, jak również ponownie niniejsze warunki sprzedaży. Jeżeli w ramach składania zamówienia nie wydrukowali Państwo danych dotyczących zamówienia, jak również niniejszych warunków sprzedaży, radzimy Państwu wydrukowanie i zachowanie tego maila w zasobach elektronicznych. Poprzez potwierdzenie otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy; potwierdzenie otrzymania zamówienia dokumentuje jedynie fakt, że Państwa zamówienie dotarło do sklepu.

3. Do zawarcia umowy na podstawie zamówienia dojdzie, o ile zamówienie zostanie przez nas przyjęte, o czym zostaną Państwo powiadomieni w osobnej wiadomości e-mail. Nie przyjmujemy zamówień od osób poniżej 18 roku życia.

§ 3 Dostępność oraz czas dostawy towarów
1. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u naszych dostawców lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Państwa zamówienia, otrzymają Państwo od nas o tym zawiadomienie drogą elektroniczną w mailu na wskazany przez Państwa adres e-mail. Najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zostaną zwrócone Państwu pieniądze, w sposób w jaki została dokonana płatność.

2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży w naszym magazynie lub u naszych dostawców.

3. O ile zamówiony przez Państwa towar względnie zamówione przez Państwa towary są dostępne, czas dostarczenia towarów na podany przez Państwa adres w normalnym toku czynności będzie wynosił ok. trzech do pięciu dni roboczych (maksymalnie 1 tydzień) od chwili wpłynięcia Państwa zamówienia. W przypadku jednak, gdy wybiorą Państwo przedpłatę jako metodę płatności, realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero po wpłynięciu płatności na nasze konto.

4. Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich, m.in. GLS. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy dostępne są w zakładce „Dostawa”.
§ 4 Cena
1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym, każdorazowo zawierają obowiązujący podatek VAT.

2. Tytułem kosztów wysyłki pobieramy opłatę za dostarczenie zamówienia w wysokości:
- 18,50 EUR przy zakupie 1 do 3 produktów
- 21,50 EUR przy zakupie 3 do 5 produktów
- 29,50 EUR przy zakupie 5 lub większej ilości produktów

§ 5 Metody płatnosci
1. Przy dokonywaniu zapłaty mogą Państwo korzystać m.in. z następujących form płatności:

- przedpłata przelewem bankowym:
- elektroniczne instrumenty płatnicze oferowane przez podmioty trzecie ( PayPal).
- płatność gotówką przy odbiorze w naszym sklepie

§ 6 Zastrzezenie własnosci
1.    Do czasu pelnej zaplaty ceny wyslane przez nas towary pozostaja nasza wlasnoscia.

§ 7 Roszczenia wynikajace z wad rzeczy i odpowiedzialnosc odszkodowawcza

1. W zakresie wad prawnych i fizycznych rzeczy obowiązują regulacje ustawowe. Wszelkie informacje o towarach są informacjami o ich właściwościach i nie stanowią gwarancji.

2. Reklamacje składa się w następujący sposób:


a) drogą pocztową na adres:

Mrowinski -Mielke GbR
Sedanstrasse 104
47198 Duisburg / Germany
E-Mail: kontact@tanietz.com
Tel: +4920664615143

b) drogą elektroniczną na adres:
kontakt@tanietz.com

Towar należy odesłać na adres:

Mrowinski -Mielke GbR
Sedanstrasse 104
47198 Duisburg / Niemcy


W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, zwracamy klientowi cenę  artykułu.

§ 8 Prawa autorskie i znaki towarowe
1.    Prowadzona przez nas strona internetowa, jak również jej całą zawartość, w szczególności teksty, fotografie, obrazy, grafika, druki, design tekstyliów, filmy, prezentacje, ilustracje, jak również wszelkiego rodzaju oprogramowanie (Software), a także wszystkie oznaczenia i/lub wzory przemysłowe są chronione przeciwko nieuprawnionemu użyciu prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi, prawami od nazw i obrazów, prawami do znaków towarowych względnie prawami z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych wzorów przemysłowych.
§ 9 Prawo właściwe
1.    Obowiazuje prawo materialne Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

§ 10  Pouczenie o prawie odstapienia od umowy
1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Mrowinski -Mielke GbR
Sedanstrasse 104
47198 Duisburg / Niemcy
E-Mail: kontact@tanietz.com
Tel: +4920664615143

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwość zwrotu towarów przy użyciu wszystkich dostępnych metod znajdują się w zakładce „Zwroty” w dziale „Serwis”.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
Jeżeli odeślecie nam Państwo towar w ciągu terminu na odstąpienie od umowy bez wyraźnego wskazania, że korzystacie Państwo z ustawowego prawa do odstąpienia, potraktujemy niniejszy zwrot jako odstąpienie od umowy ze wszelkimi opisanymi wyżej skutkami.